กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2
รายละเอียด : โครงการอบรมขับขี่ภัย ครั้งที่ 2 โดยวิทยาก ร้อตตำรวจเอกจักรกฤช ศรีอรพิมพ์ รองสารวัตรจราจน สภอ.เมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 1. นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา (รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น) โดย อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2.นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง (ครูดีเด่น) โดย อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 3. นางสุภาพร จันทรวิจิตร (บุคลากรดีเด่น)โดย อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 4. อาจารย์ชาญชัย บุตรแก้ว(รางวัลครูดีเด่น)โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานสัมมนาเรื่อง"โครงการการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี " วิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีงานสัมมนาเรื่อง"โครงการการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี " วิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : งานสัมมนาเรื่อง"โครงการการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี " วิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 08:30 - 16:00
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมฉางข้าว 08.30 - 12.30
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
รายละเอียด : คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86