กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือคัพครั้งที 4อีสานเหนือคัพครั้งที 4
รายละเอียด : การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด "อีสานเหนือคัพครั้งที 4 " ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 6 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

“อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 ““อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 “
รายละเอียด : วันที่ 2 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขา ช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งรถจักรยานยน์วิบากเพื่อการกศล “อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 “ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา กุมภวาปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA)อบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA)
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดย ท่านรองผอ.สนัด วงษาแก้ว ท่านรองผอ.เริงศักดิ์ ไชยคำแดง อ.ภิญโญ รักญาติ และ อ.สิทธินันท์ สีดาคาน ได้จัดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของของการขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจร ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย การอบมรมในครั่งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA) โดยคุณชัยยงค์ ประยงค์หอม เจ้าหน้าฝึกอบรมขับขี่รถจักยานยนต์ (YRA)และบริษัท เจียง YAMAHA อุดรธานี จำกัด ในภาคเช้า เป็นการอบรมภาคทฤษฎี และภาคบ่ายเป็นการฝึกทักษะการปฎิบัติ ขับขี่รถจักยานยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" โดย คุณคงรัฐ อิศรพร วิทยากรพิเศษบริษัท Jobtopgun และ Superresumeการสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" โดย คุณคงรัฐ อิศรพร วิทยากรพิเศษบริษัท Jobtopgun และ Superresume
รายละเอียด : วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นักเรียนสาขาพาณิชยการ ดำนเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ " การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน " โดย คุณคงรัฐ อิศรพร วิทยากรพิเศษบริษัท Jobtopgun และ Superresume ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ สิ่งที่องค์กรต้องการจากคนที่มาสมัครงาน และสิ่งที่ HR พิจารณาในการรับสมัครพนักงาน ณ ห้องประชุม โรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ " กฏหมายที่วัยรุ่นควรรู้ " วิทยากร ทนายนุกูล สิทธิพรหมการสัมมนาในหัวข้อ " กฏหมายที่วัยรุ่นควรรู้ " วิทยากร ทนายนุกูล สิทธิพรหม
รายละเอียด : วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นักเรียนสาขาช่างยนต์ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง " กฏหมายที่วัยรุ่นควรรู้ " วิทยากร ทนายนุกูล สิทธิพรหม ตำแหน่งทนายความ สำนักงานทนายความนุกูล ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107