กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีว"ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีว"
รายละเอียด : ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นวิทยาลัยต้นแบบวิทยาลัยคุณธรรม ที่ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยคุณธรรม "มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา นำพาความพอเพียง"
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานีการอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการของนายกประยุทธ์ ที่มอบให้สำนักงานสถิติ ออกสำรวจข้อมูลจากผู้มีรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนคนจนเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอุดรธานีมีจำนวนผู้ลงทะเบียนประมาณ 390,000 คน เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อจะนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงประเด็นที่สุด โครงการนี้ได้จัดให้นักศึกษาร่วม 2,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มรายได้ให้แก่นักศึกษาถึงคนละ 12,000 บาท นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน โดยมีวิทยาลัยอาชีวะของรัฐอีก 9 วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการด้วย ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ต้องขอขอบพระคุณ ท่านเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกู่แก้ว อย่างยิ่ง ที่ได้เสนอให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มีโอกาสเข้าร่วม และคุณสุมลพร ตะน่าน รองสถิติจังหวัดอุดรธานี ที่อนุมัติให้ได้มีโอกาสร่วมครั้งนี้ อันเป็นการสร้างประสบการณ์และรายได้ที่ดีมากให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๐ "อีสานเหนือ ส่งเสริมคุณธรรมร่วมใจงดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย"กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๐ "อีสานเหนือ ส่งเสริมคุณธรรมร่วมใจงดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย"
รายละเอียด : กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๐ "อีสานเหนือ ส่งเสริมคุณธรรมร่วมใจงดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย"
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย" ถนนคนดี" ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทางการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย" ถนนคนดี" ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง
รายละเอียด : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย" ถนนคนดี" จัดโดย บรัษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วม กับจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ"รู้ทันโลกทันเหตุการณ์กับการสื่อสารไปรษณีย์ไทย"โดยวิทยากรจากไปรษณีย์การสัมมนาในหัวข้อ"รู้ทันโลกทันเหตุการณ์กับการสื่อสารไปรษณีย์ไทย"โดยวิทยากรจากไปรษณีย์
รายละเอียด : การสัมมนาในหัวข้อ "รู้ทันโลกทันเหตุการณ์กับการสื่อสารไปรษณีย์ไทย" ณ ห้องประชุมโรงสี วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โดยวิทยากรจากไปรษณีย์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107