กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทโตโยต้า อุดรธานีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทโตโยต้า อุดรธานี
รายละเอียด : กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัทโตโยต้า อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
รายละเอียด : นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครูสอนดนตรี โครงการทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครูสอนดนตรี โครงการทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : งานทวิภาคีนำโดยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพานักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาดนตรี นายชัชพงศ์ แซ่จง และนายชิตณรงค์ สีหาท้าว ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกสอน (Teacher assistant) ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครูสอนดนตรี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมกับกับโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าอุดรสมใจนึก สถาบันดนตรียามาฮ่า ในการ ผลิตบุคลากรครูสายดนตรี สร้างคนที่สถานประกอบการ อยากได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ “สืบสานประเพณีไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา สร้างคนดีที่ยั่งยืนสู่สังคม”พิธีแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ “สืบสานประเพณีไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา สร้างคนดีที่ยั่งยืนสู่สังคม”
รายละเอียด : คณะผู้บริหารนำโดย นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะครูและนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน เพื่อทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและนำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ลดละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและนำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ลดละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือนำโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.): ThaiHealth จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและนำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ลดละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “สืบสานประเพณีไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา “ “สร้างคนดีที่ยั่งยืนสู่สังคม”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107