กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล



ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค. 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561



กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วม พิธี " หล่อเทียนพรรษา" ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานแถลงข่าว "โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ "



งานแถลงข่าว "โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ "
รายละเอียด : วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 งานแถลงข่าว โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับคัดเลือกเป็น " ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน "
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัทโฮมโปรดักชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีให้กับ นักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3



บริษัทโฮมโปรดักชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีให้กับ นักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3
รายละเอียด : วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 บริษัทโฮมโปรดักชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีให้กับ นักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3 นำโดยคุณชานันท์ วัฒนสุนทร (AVP MANPOWER MANAGEMENT) ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง (ท่านจัดหางานจังหวัดอุดรธานี) เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ



ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง (ท่านจัดหางานจังหวัดอุดรธานี) เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดอุดรธานี ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยม พบผู้บริหารและพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับวิทยาลัยเที่ยวอีสานเหนือทำโครงการสามมมี่พุธมีงาน ทำมีรายได้เพื่อพัฒนาทวิภาคีไทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86