กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครู นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : พิธีไหว้ครู นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
รายละเอียด : วันที่ 19 เมษายน 2562 เรือนจำกลางอุดรธานี ได้จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกที่ดี ที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2562กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2562
รายละเอียด : กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2562 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48 ได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2562 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107