กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

จุดบริการประชาชนเทศการปีใหม่ (สาชาวิชาช่างยนต์)จุดบริการประชาชนเทศการปีใหม่ (สาชาวิชาช่างยนต์)
รายละเอียด : สาขาวิชาช่างยนต์ อุตสาหกรรม ได้ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
รายละเอียด : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1
รายละเอียด : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1 เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนา การดูและช่วยเหลือนักศึกษา ด้วยความใส่ใจ ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศพิธีีเปิด อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17ภาพบรรยากาศพิธีีเปิด อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 "อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17 " ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในประปีการศึกษา 2560 " อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17 " ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107