กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางออกฝึกอาชีพรอบที่ 1 บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดโรงงานอยุธยานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางออกฝึกอาชีพรอบที่ 1 บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดโรงงานอยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางออกฝึกอาชีพรอบที่ 1 บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดโรงงานอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน ปีการศึกษา 2/2561ภาพบรรยากาศ การนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน ปีการศึกษา 2/2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การนิเทศนึกษาฝึกงานภายใน ปีการศึกษา 2/2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 1/2562การบริจาคโลหิต 1/2562
รายละเอียด : วันที่ 23 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เป็นฝ่ายให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากกาชาดจังหวัดอุดรธานี โดย คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ดังนี้ 1.ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน =118ยูนิต คิดเป็น=47,200 ซีซี 2.ยอดผู้บริจาคดวงตา=9คน 3.ยอดผู้บริจาคอวัยวะ=8คน ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต ขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญด้วยเทอญ.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107