กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ซึ่งมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมการลงนามฯ มากถึง ๓๐ วิทยาลัยจากทั่วทั้งประเทศ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer.ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัท Pioneer.
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเข้านิเทศนักศึกษาทวิภาคีไพโอเนียร์อีสานเหนือ จำนวนนักศึกษาทวิภาคี บริษัท Pioneer 200 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"
รายละเอียด : โครงการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุมโรงสี ประธานในการเปิดงาน นายไมยมิตร ป้องชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยากร นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองผู้อำนวยการฝ่ายทวิภาคีและความร่วมมือ ประธานการจัดงาน นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ "รู้ก่อน เริ่มก่อน รวยก่อน กับ ธุรกิจ E-commerce ซึ่งในการอบรมจะทำการ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ถึงแนวทางการทำธุรกิจ กลยุทธ์การทำเพจอย่างไรให้โดนใจ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107