กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดยคุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมงานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือยังได้รับรางวัลวิทยาลัยที่ทำทวิภาคีดีเด่น มาตลอดระยะเวลา 10 ปี สะท้อนถึงความเป็นต้นแบบในด้านจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เป็นต้นแบบ นักศึกษาสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Honda มากกว่า 3,000 คนตลอดระยะเวลา 13 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ”โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ”
รายละเอียด : ตัวแทนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี อีสานเหนือ จำนวน 5 คน เข้าร่วม โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” ณ หนองหาน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 6/2561การบริจาคโลหิต 6/2561
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เข้ารับบริจาคโลหิตครั้งที่ 6/2561 โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้ คณะครูอาจารย์ ลูกๆอีสานเหนือ ร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ยอดผู้บริจาคโลหิต 138 คน บริจาคดวงตา 4 คน บริจาคอวัยวะ 4 คน การบริจาคโลหิตในทุกๆครั้ง จะมีผู้บริจาครายใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกๆครั้ง โดยวันนี้มีผู้บริจาคครั้งแรก 38 คน อีกทั้งยังมีศิษย์เก่า จากโครงการทวิภาคีญี่ปุ่นมาร่วมบริจาคโลหิตด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ เลือดขาดเมื่อใด เข้ามาหาอีสานเหนือ ได้ทุกเมื่อ * ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต ร่วมกันบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ *
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขังวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำเรือนจำจังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.อ.จรูญ ด่านป้อม 2.อ.ชานนท์ กล่ำเสือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86