กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2562 และ การประกวด MR. & MISS อีสานเหนือโมเดลการประกวด Freshy อีสานเหนือ 2562 และ การประกวด MR. & MISS อีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2562 และ การประกวด MR. & MISS อีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจัำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครู ประจัำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : พิธีไหว้ครู ประจัำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉางข้าววิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ” โดยวิทยากร นางพรทิพย์ รามฤทธิ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านไม้ไผ่แปรรูป OTOP บ้านยามกาใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงสี โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 พาณิชยกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัดการจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี โดยมี นายสนัด วงษาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้ง จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107