กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยาภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา
รายละเอียด : "การเรียนรู้วิชาคนควบคู่วิชาการ" ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล อีกก้าวของความสำเร็จ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นักศึกษาทวิภาคีบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นที่ 15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาระดับชั้นปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด การบัญชี เเละคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีที่บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำนักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำ
รายละเอียด :
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน 2560กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน 2560
รายละเอียด :
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอีสานเหนือ เกษตรพลัสโครงการอีสานเหนือ เกษตรพลัส
รายละเอียด : เมื่อวานนี้ วันที่ ๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำคณะครูและนักศึกษา ทำพิธีไหว้ ผีตาแฮก เพื่อสืบทอดพิธีกรรมอันดีงาม ของชาวอีสาน ก่อนการทำนา อันเป็นหนึ่งในโครงการ "อีสานเหนือ เกษตรพลัส" ที่ต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้กรมการข้าว ได้เห็นถึงโครงการที่วิทยาลัยดำเนินการ จึงได้นำโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในโครงการ "กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี ๒๕๖๐" โดยวันนี้มี นายชวลิต นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีด้วย พร้อมนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับวิทยาลัยฯเพื่อใช้ปลูกด้วย โครงการอีสานเหนือ เกษตรพลัส นี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า ๓ ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกอีสานเหนือ ซึ่งเป็นครอบครัวเกษตรกร ได้นำวิชาการความรู้ทุกแขนงในวิทยาลัยมาบูรณาการให้เกิด อาชีพเกษตรที่ยังยืน และร่ำรวยได้ ไม่เพียงแค่การทำนา แต่รวมถึงการทำเกษตรทุกประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้ เทคโนโลยี การตลาด การบัญชีและวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างเหมาะสม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107