กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดินโครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดิน
รายละเอียด : โครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดิน โดยการใช้ ปุ๋ยอินทรี - ชีวภาพ วิทยากร โดย สำนักพัฒนาที่ดินเขต 4 อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเสริมสร้าง อีสานเหนือ เกษตรพลัส จะทำให้นักเรียนนักศึกษารู้การใช้ปุ๋ยอินทรี - ชีวภาพ ในการบำรุงดินในการทำการเษตรพลิส
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้า อีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทยจำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยาภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา
รายละเอียด : "การเรียนรู้วิชาคนควบคู่วิชาการ" ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล อีกก้าวของความสำเร็จ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นักศึกษาทวิภาคีบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นที่ 15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาระดับชั้นปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด การบัญชี เเละคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีที่บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86