กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือระดับปวส แผนกช่างยนต์ได้รับคัดเลือกเปนตัวแทน โครงการ SINGHA R-INTERNปีที่ 7นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือระดับปวส แผนกช่างยนต์ได้รับคัดเลือกเปนตัวแทน โครงการ SINGHA R-INTERNปีที่ 7
รายละเอียด : นักศึกษานาย ธีระพงษ์ เครือเขื่อนเพชร นักศึกษาระดับ ปวส.2/1 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 1ใน40 คน ระดับประเทศในโครงการSINGHA R-INTERNปึที่7
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูงภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนลยีอีสานเหนือได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 2 ท่าน อ.กรฤต บุญชะนะ และ อ.ราชวดี จำปาศรี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือข่ายทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ซึ่งมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมการลงนามฯ มากถึง ๓๐ วิทยาลัยจากทั่วทั้งประเทศ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86