กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นการสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : การสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเนหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : นักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือคณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : คณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา วันจันทร์ ที่28 เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องรวงข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
รายละเอียด : กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86