กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัดภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด ณ ประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นายจักรกฤษณ์ ภักสงศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมโครงการ singha R-Intern ปีที่ 8นายจักรกฤษณ์ ภักสงศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมโครงการ singha R-Intern ปีที่ 8
รายละเอียด : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ภักสงศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/12 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมโครงการ singha R-Intern ปีที่ 8 ตัวแทนนักศึกษา 40 จากคนทั่วประเทศไทย จะได้ร่วมฝึกงานและทำกิจกรรมร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 เดือน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานเสวนา " เส้นทางพัฒนาเมือง เส้นทางพัฒนากีฬา เส้นทาง Sports City " จังหวัดอุดรธานีงานเสวนา " เส้นทางพัฒนาเมือง เส้นทางพัฒนากีฬา เส้นทาง Sports City " จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมออกบูท งานเสวนา " เส้นทางพัฒนาเมือง เส้นทางพัฒนากีฬา เส้นทาง Sports City " จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2556 นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มีคณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.อาจารย์ต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์ 2.อาจารย์ชาญชัย บุตรแก้ว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55