กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เปิดเส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัลการสัมมนาเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เปิดเส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัล
รายละเอียด : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี โอฬารอุ้มบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดักกี้ พลัส จำกัด ในเครือ ไซเบอร์ กรุ๊ป ประธานนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI ) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และคุณรัชพล จารุไชยกุล Online Marketing บริษัท บีดี คอมพิวเตอร์ จำกัด ในการสัมมนาเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เปิดเส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัล โดยมีนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาการตลาด การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยวิทยากรได้กล่าวถึงเป้าหมายสู่การประกอบอาชีพ และรูปแบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของบริษัท ดักกี้ พลัส จำกัด และบริษัท บีดี คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปีการศึกาษา 2565พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปีการศึกาษา 2565
รายละเอียด : พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ซึ่งท่านประธานในพิธีนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้มอบสายคล้องคอและรับฟังการแถลงนโยบาย ของคณะกรรมการ.. เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติภาระกิจ นำพานักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ.. ด้วยความมุ่งมั่น และเสียสละ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักศึกษา ผลการประกวดแข่งขันดังนี้ 1. วาดภาพระบายสี รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพัตรา เรืองแสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอินัญทิรัต พลพิทักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพล ผิวเหลือง รางวัลชมเชย 1. นางสาวศิรินันท์ โยวะ 2. นางสาวภัทรธิดา เกิดสกุล 2. วาดภาพลายเส้น รางวัลชนะเลิศ นายชลันทร กางวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรปรียา มหาไชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปลายฟ้า โสมทอง รางวัลชมเชย 1. นางสาวณิชารีย์ แก้วชิน 3. การจัดป้ายนิเทศ รางวัลชนะเลิศ นักเรียนระดับชั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนระดับชั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนระดับชั้น 4. การประกวดคัดลายมือ รางวัลชนะเลิศ นางสาวลลิตา สิงห์โสภา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุพัตรา เรืองแสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวพรรณ พินิจ 5. การอ่านทำนองเสนาะ รางวัลชนะเลิศ นางสาวปรียาดา ไกรมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพินิตนันท์ ไชยประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชลันทร กางวิชัย นางสาวอริรัญญา ไซนูน 6. การเขียนเรียงความ รางวัลชนะเลิศ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณกุมาร 7. การแต่งกลอนสุภาพ รางวัลชนะเลิศ นางสาวศราภรณ์ ศิลาชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจารุวรรณ โม่งชู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนิษา พลสุข
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาส 3X3 EVA รุ่นสายอาชีพ 2022 สนาม UMTชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาส 3X3 EVA รุ่นสายอาชีพ 2022 สนาม UMT
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทีม เขียว-ขาว ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาส 3X3 EVA รุ่นสายอาชีพ 2022 สนาม UMT เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 65 สมาชิกทีมได้แก่ นางสาว ธนัญญา ไวจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว ธิดาพร แฝกสิน การตลาด นางสาว ศิรินาถ ไขศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

มินิคอนเสิร์ต “คุณอ๊อฟ (สงกรานต์) เจ้าของผลงานเพลง ชาบู “ซุกหลังใส่จั๊กบาตแหน่หนา”มินิคอนเสิร์ต “คุณอ๊อฟ (สงกรานต์) เจ้าของผลงานเพลง ชาบู “ซุกหลังใส่จั๊กบาตแหน่หนา”
รายละเอียด : มินิคอนเสิร์ต “คุณอ๊อฟ (สงกรานต์) เจ้าของผลงานเพลง ชาบู “ซุกหลังใส่จั๊กบาตแหน่หนา”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107