กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ร่วมรูปภาพกิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช3 และปวส 2 และในมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"
รายละเอียด : ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31
รายละเอียด : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16
รายละเอียด : อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16 ใน Concept อีสานเหนือเกมส์ ลูกอีสานเหนือเหนือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
รายละเอียด : กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทำความดีถวายพ่อหลวงและถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11