กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนนักศึกษาวิทยาล้ยเทคโนโลยีอีสานเหนือเข้าร่วม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานีการอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาองค์การวิชาชีพร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักศึกษาองค์การวิชาชีพร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาองค์การวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "รวมพลังความดีด้วยวิถีธรรมวิถีวัฒนธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา @ESAN" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIBการอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIB
รายละเอียด : ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี นายอนุพงค์ มกรานุรักษ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ นำนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIB ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และธนาคารจิตอาสา ในโครงการเพื่อนรับฟัง-ภูมิภาค Volunteer Dialogue กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการฟังอย่างไร เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ในใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งการฟังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่ให้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเอง ชุมชน ครอบครัว เพื่อน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 ภุมภวาปี ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107