กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อาจารย์ภาวัต คู่วัจนกุล หัวหน้างานทวิภาคี และอาจารย์สุทธิดา ขุรีดี นิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 25 มกราคม 2544 ครบ 21 ปีวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 25 มกราคม 2544 ครบ 21 ปี
รายละเอียด : วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 25 มกราคม 2544 ครบ 21 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ดวงนภา มกรานุกรักษ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุงวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ดวงนภา มกรานุกรักษ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ดวงนภา มกรานุกรักษ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอยกย่องเชิดชู ผู้บริหาร ครู ที่มีผลงานดีเด่น ในวันครู ประจำปีนี้ 2565วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอยกย่องเชิดชู ผู้บริหาร ครู ที่มีผลงานดีเด่น ในวันครู ประจำปีนี้ 2565
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอยกย่องเชิดชู ผู้บริหาร ครู ที่มีผลงานดีเด่น ในวันครู ประจำปีนี้ 2565
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) " โครงการอาชีวะเอกชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด " ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ห้องประชุมโรงสีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) " โครงการอาชีวะเอกชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด " ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ห้องประชุมโรงสี
รายละเอียด : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการอาชีวะเอกชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ห้องประชุมโรงสี โดย นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และนายการันต์ ศรีทองสุข ผู้จัดการส่วนงาน สถาบันฝึกอบรมสนามขับขี่จักยานยนต์ยามาฮ่า บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นการลงนามครั้งสำคัญ เพื่อพัฒนา นักศึกษา สร้างทักษะด้านวิชาชีพ กับสถานประกอบการระดับประเทศ นักศึกษาจะได้รับ certification เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107