กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณาจาร์ยบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 4 คนได้แก่ 1.ท่านรองเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา 2.อ.ภาวัต คู่วัจนกุล 3.อ.มลวิภา กัลยาไสย 4.นางสาวสุทธิดา ขุรีดี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดพิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้องประชุม บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัดภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทอรนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด ณ ประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86