กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำป้ายและสื่อต่างๆ” โดยวิทยากร คุณปิติ ธรณนิธิกุลเจ้าของกิจการ ยู่อี่การพิมพ์การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำป้ายและสื่อต่างๆ” โดยวิทยากร คุณปิติ ธรณนิธิกุลเจ้าของกิจการ ยู่อี่การพิมพ์
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำป้ายและสื่อต่างๆ” โดยวิทยากร คุณปิติ ธรณนิธิกุลเจ้าของกิจการ ยู่อี่การพิมพ์ ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 8:30 - 11:30 น. โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจัดโดยนักเรียนระดับชั้นปวช.3/2 สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ” โดยวิทยากรคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัดการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ” โดยวิทยากรคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ” โดยวิทยากรคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 8:30 - 12:00 น. โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/7 สาขาคอมพิวเตอร์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วม กิจกรรม วันสุนทรภู่ (28 มิ.ย. 2562) ประจำปีการศึกษา 2562ขอเชิญร่วม กิจกรรม วันสุนทรภู่ (28 มิ.ย. 2562) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : วันที่ 28 มิ.ย. 62 แผนกทักษะชีวิต ได้จัดงาน #วันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมรวงข้าว...ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงความสามารถและเข้าร่วมการกิจรรม มีดังต่อไปนี้ การประกวดกิจกรรมแสดงความสามารถ 1. วาดภาพระบายสี หัวข้อ"วรรณคดีสุนทรภู่" 2. คัดลายมือ 3. แต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม" 4. จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ 5. อ่านทำนองเสนาะ 6. #แข่งขันส้มตำลีลา แผนกละไม่เกิน 5 คน โดยแต่งกายในชุดวรรณคดีเข้าประกวดทุกรายการ รับสมัครได้ที่ อ.ธัญญามาศ และ อ.พานิชย์. ..ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส "โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส "
รายละเอียด : วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ " YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวัง และโอกาส " ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 23-27 มิถุนายน. 2562 โดยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองผู้อำนวยการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดการนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษา ทวิภาคีภาคี บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107