กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์นิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัดนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์นิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัดการนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
รายละเอียด : วันพธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มี การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 8:30 - 12.00น. โดยมี นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จัดโดย นักเรียนระดับปวช. ปีที่ 3 สาขาการตลาด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107