กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแสดงของชมลูกทุ่งและชมรมแดนเซอร์ ในงานประจำปีทุงศรีเมือง ปี 2561การแสดงของชมลูกทุ่งและชมรมแดนเซอร์ ในงานประจำปีทุงศรีเมือง ปี 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การแสดงของชมลูกทุ่งและชมรมแดนเซอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานประจำปีทุงศรีเมือง ปี 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ” และโครงการสังคมไร้เงินสดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ” และโครงการสังคมไร้เงินสด
รายละเอียด : วันที่ 28 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ” และโครงการสังคมไร้เงินสด เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นสังคมไร้เงินสดตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดอุดรธานี ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ณ ตลาดประชารัฐต้องชม-ตลาดผ้าบ้านนาข่า ต.นาข่า
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และนักศึกษาร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิต จากนาข้าว ในโครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส เป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในประเพณีไทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86