กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะการพูด เพื่อก้าวสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมไมช์ (The Art of Speaking Skill to MICE Industry) เครือข่ายภาคการศึกษา MICE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะการพูด เพื่อก้าวสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมไมช์ (The Art of Speaking Skill to MICE Industry) เครือข่ายภาคการศึกษา MICE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : นักศึกษาในสาขาวิชา Digital Marketing และสาขาการตลาด นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 51 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะการพูด เพื่อก้าวสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมไมช์ (The Art of Speaking Skill to MICE Industry) เครือข่ายภาคการศึกษา MICE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสยามมนส์โรงเรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษา บ.Fujikura หอกรีนเพลส หอ Tm land หอชะลอนิเทศนักศึกษา บ.Fujikura หอกรีนเพลส หอ Tm land หอชะลอ
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษา บ.Fujikura หอกรีนเพลส หอ Tm land หอชะลอ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาเดินทางเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ พิเศษ/2565 รุ่นG-44 และบริษัท ซีบี แทค (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาเดินทางเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ พิเศษ/2565 รุ่นG-44 และบริษัท ซีบี แทค (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม (Training) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัดการอบรม (Training) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : นักศึกษาที่จะไปฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลจำกัด จำนวน 21 คน เข้าร่วมการอบรม (Training) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานรับใบผ่านงานของนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่นG-38งานรับใบผ่านงานของนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่นG-38
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือนำโดย นางสาวยศศิณี ทินบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทีมงานทวิภาคี ได้เข้าร่วมงานรับใบผ่านงานของนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่นG-38 รอบ 3/2564 โดยในรอบนี้มีนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานทั้งหมด 47 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107