กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับใบประกาศษณียบัตรปีการศึกษา 2562ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับใบประกาศษณียบัตรปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับใบประกาศษณียบัตรปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธี ปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562พิธี ปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : พิธี ปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายคุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้กล่าวต้อนรับ คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรมค่ายลูกเสือ อีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสื้อชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีนักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : นักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรได้พานักศึกษาทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้เดินเก็บขยะรอบพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้ยังคงอยู่ในอนาคตต่อไป
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86