กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ
รายละเอียด : นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจระหว่างวันที่11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.),องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ธ.ท.) ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.
รายละเอียด : การบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยาเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 31 พ.ค. 2561. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86