กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.24รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.24
รายละเอียด : วัน 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้นำ นศท. (รด.จิตอาสา) จำนวน 70 นาย บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กวาด ขัดพื้น กำแพงวัด เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ วัดมัชฌมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2"โครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2"
รายละเอียด : วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 แผนกการตลาด จัดทำโครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2" ขึ้นโดยได้เปิดรับบริจาคเงิน ตุ๊กตาและ ขนม จากคณะอาจารย์ ,นักศึกษา, ศิษย์เก่าเพื่อมอบให้กับน้อง ๆ ณ บ้านอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561การถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:30 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมในขบวนแห่ในพิธี แห่เทียนพรรษา ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยขบวนเริ่มแห่จาก อบต.บ้านขาว ไปยัง วัดบ้านโนนสวรรค์(วัดบ้านโนนงาม) ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในขบวนแห่ มีการนำต้นเทียน ซึ่งได้ทำการหล่อที่วิทยาลัยฯ โดยการร่วมกันบริจาคเทียน จากทางคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชาวอีสานเหนือ และยังได้รับการร่วมบริจาคระหว่างขบวนแห่จากประชาชนทั้งสองข้างทางด้วยจำนวนมาก..
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุณพ่อไพฑูรย์ เสนาสุข ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของพสกนิกรชาวไทย โดยมี คณะครูผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะได้แก่กิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งคณะครูนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด และปลูกป่า...
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญไปออกรายการ “นโยบาย by ประชาชน” Thai PBSนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญไปออกรายการ “นโยบาย by ประชาชน” Thai PBS
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญไปออกรายการ “นโยบาย by ประชาชน” Thai PBS ซึ่งเป็นรายการที่สร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107