กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 19อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 19
รายละเอียด : อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 19 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมแสดงในเวทีกลาง ในงานทุ่งศรีเมือง ประจำ2562วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมแสดงในเวทีกลาง ในงานทุ่งศรีเมือง ประจำ2562
รายละเอียด : วันที่ 10 ธ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมแสดงในเวทีกลาง ในงานทุ่งศรีเมือง ประจำ2562 มีการแสดงของ ชมรมแดนซ์เซอร์อีสานเหนือ , MC อีสานเหนือ , ชมรมลูกทุ่งอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาวิชา ศิลปะการดนตรี เช่าร่วมการสอบแข่งขัน รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 ที่ จ.นครราชสีมานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาวิชา ศิลปะการดนตรี เช่าร่วมการสอบแข่งขัน รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 ที่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียด : วันที่ 7 ธันวาาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาวิชา ศิลปะการดนตรี เช่าร่วมการสอบแข่งขัน รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 ที่ จ.นครราชสีมา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองนางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด : นางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107