กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23
รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม 2562 ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 20 คน เข้าอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1 การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มกราคม 2562 โดย การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือ และทำกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลยาเสพติด และบทเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษอย่างไร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2562 นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107