กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560กิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : กิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีีอีสานเหนือได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ระหว่าง 8-9 ก.พ 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86