กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายคุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้กล่าวต้อนรับ คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดร.ปรัชญา เพียสุระ และ อาจารย์โอภาส ว่องวงษ์รัก และได้ร่วมหนุนเสริมและค้นหา เยียมบ้านนักศึกษาทุน กสศ. กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรมค่ายลูกเสือ อีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสื้อชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีนักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : นักศึกษา ชมรม IT Junior Club วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ายอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพ่อ ปี 3 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรได้พานักศึกษาทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้เดินเก็บขยะรอบพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้ยังคงอยู่ในอนาคตต่อไป
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 29/12/62. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือโดย. นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวธนพร ตะนูรักษ์ งานบริจาคโลหิตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 มีนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน46คน โดยประธานในพิธี ผศ.ดร.กฤตฎ์. ชมภูวิเศษ. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย... เวลา 10.00 น.รองอธิการบดีกล่าวเปิดงาน เวลา.10.30.น.มอบใบประกาศเกียรติคุณกับสถาบันที่เข้าร่วมงาน เวลา 11.00 น. ชมการแสดงของทีม Dance จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และการแสดงของทีม Dance. จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เวลา13.00น.ฟังการบรรยายพิเศษสำหรับผู้กู้ยืมกยศ.และการชำระหนี้ กยศ. ประกอบการบริจาคโลหิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ทีม E-SARN TECH ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14ทีม E-SARN TECH ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14
รายละเอียด : วันที่ 26 มกราคม 2563 ทีม E-SARN TECH นายคณิศร ชาวกล้า,นายจงใจ ผิวดำ, นายวิศรุต ยอดพุทะ นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางมารับใบประกาศ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 ห้องประชุมบุญรอด บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น และได้เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้ายจาก 350 ทีม และเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้เข้ารอบ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107