กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"
รายละเอียด : การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร" เพื่อให้ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎจราจร ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากร :อ.ภิญโญ รักญาติ และอ.สิทธินันท์ สีดาคาน ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน YRA. Yamaha riding academy
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเภศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเภศไทย) จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพโครงการความร่วมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัดการนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ภาพบรรยายการศการนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55