กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

“การให้เลือด..เท่ากับให้ชีวิต"“การให้เลือด..เท่ากับให้ชีวิต"
รายละเอียด : การให้เลือด..เท่ากับให้ชีวิต วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ , นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานีนอกนอกจากนี้ยังมีสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานีได้มาร่วมกิจกรรมโดยแจกกระเป๋าผ้าให้กับน้องๆทุกๆคนในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน เพื่อให้ได้โลหิต ไปใช้เป็นประโยชน์ในภาวการณ์ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงอีกทั้งยังถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันอีกทางหนึ่ง วันนี้ได้รับโลหิตรวม 30,000 ซีซี จากผู้รับบริจาคจำนวน 75 คน ในทุกครั้ง จะมีผู้บริจาครายใหม่เพิ่มขึ้นทุกครั้งเช่นกัน โดยในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 30 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา ศิลปการดนตรี ปวช.2 ด้วยนะครับ กับการสอบ เกรด เพื่อประเมินผลความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นครูสอนดนตรีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา ศิลปการดนตรี ปวช.2 ด้วยนะครับ กับการสอบ เกรด เพื่อประเมินผลความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นครูสอนดนตรี
รายละเอียด : นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา ศิลปการดนตรี ปวช.2 ด้วยนะครับ กับการสอบ เกรด เพื่อประเมินผลความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นครูสอนดนตรี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ปี 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาการตลาด ช่างยนต์กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ปี 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาการตลาด ช่างยนต์
รายละเอียด : กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ปี 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาการตลาด ช่างยนต์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันความสุขให้กับน้องๆ ร.ร. โสตศึกษาครับ ซึ่งกิจกรรมปันสุขในครั้งนี้เราได้ร่วมเล่นเกมส์ แจกไอศครีมและสิ่งของต่างๆให้กับน้องน้อง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษากิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา
รายละเอียด : นักศึกษาระดับ ปวช.1 ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวน 500 ต้น
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีกล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีกล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : พิธีกล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อม วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน- นักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้มีพระลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107