กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองนางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด : นางสาวชลธิชา จิตโม้มา หมายเลข 36 ตัวแทนผู้เข้าประกวด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ในงานการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2562 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในงาน F.T.I. Motor Show udonthani 2019 ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุ รุ่น 1โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุ รุ่น 1
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 29 พ.ย. 2562. ได้มีการจัดกิจกรรม"์โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุ รุ่น 1 " โดยคณะวิทยากรจาก บริษัทยามาฮ่า มอเตอร์ประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เวลา 09.00-15.00 น
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม:ลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม:ลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยนายอนุพงค์ และ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ และฝ่ายบริหาร พร้อมคณะครูสาขาทักษะชีวิต นักศึกษาองค์การวิชาชีพ นักศึกษาทุน กสศ. ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส ซึ่งเป็นปีที่4 และหลังจากที่ได้มีการทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และข้าวได้ออกรวงวันนี้จึงเป็นวันดีที่ได้มีการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเก็บผลผลิตและสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร การทำนา ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่านักเรียนนักศึกษาที่ทำนาเป็นอยู่แล้วกับนักเรียนที่ไม่เคยทำนามาก่อน ซึ่งการทำนาไทยครั้งนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือต้นกำเนิดมาจากโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ,ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือร่วมกันบริจาคโลหิตด้วยใจ มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 146 คน รวม 58,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 5 คน ผู้บริจาคอวัยวะ 2 คน สำหรับการบริจาคในวันนี้ มีผู้บริจาครายใหม่เพิ่มขึ้น 30 คน ผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86