กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขังวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำเรือนจำจังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.อ.จรูญ ด่านป้อม 2.อ.ชานนท์ กล่ำเสือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018
รายละเอียด : วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ Malaysiaและประเทศ Singapore ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลังท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง
รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง โครงการดีๆ ของ จังหวัดอุดรธานีจากคุณอนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketingสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing
รายละเอียด : วันที่27 ตุลาคม2561 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีส่านเหนือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นำทีมผู้บริหารนางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์สาขาการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55