กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

เชิญร่วมรับชมการแสดงจาก วงลูกทุ่งอีสานเหนือ , ชมรม DANCE อีสานเหนือ , MC อีสานเหนือ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลาง งานประจำปีทุ่งศรึเมือง เวลา 20:00 เป็นต้นไปเชิญร่วมรับชมการแสดงจาก วงลูกทุ่งอีสานเหนือ , ชมรม DANCE อีสานเหนือ , MC อีสานเหนือ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลาง งานประจำปีทุ่งศรึเมือง เวลา 20:00 เป็นต้นไป
รายละเอียด : เชิญร่วมรับชมการแสดงจาก วงลูกทุ่งอีสานเหนือ , ชมรม DANCE อีสานเหนือ , MC อีสานเหนือ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลาง งานประจำปีทุ่งศรึเมือง เวลา 20:00 เป็นต้นไป
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอกำลังใจทุกท่าน กด Like&Shared เพื่อส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวอัญชิตา โคตรวิทย์ น้องปลาม์มี่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง สาขาการบัญชี ในการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ณ งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2564ขอกำลังใจทุกท่าน กด Like&Shared เพื่อส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวอัญชิตา โคตรวิทย์ น้องปลาม์มี่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง สาขาการบัญชี ในการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ณ งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2564
รายละเอียด : ขอกำลังใจทุกท่าน กด Like&Shared เพื่อส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวอัญชิตา โคตรวิทย์ น้องปลาม์มี่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง สาขาการบัญชี ในการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ณ งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2564
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี และได้รางวัล Best performance ถึง 17 คน พร้อมรับทุนการศึกษามากกว่า สี่แสนบาทขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี และได้รางวัล Best performance ถึง 17 คน พร้อมรับทุนการศึกษามากกว่า สี่แสนบาท
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี และได้รางวัล Best performance ถึง 17 คน พร้อมรับทุนการศึกษามากกว่า สี่แสนบาท
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
รายละเอียด : ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เปิดตัวหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน ครู และผู้สูงวัย รู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จบหลักสูตร 3 คน ได้แก่ นางสาววราภร สารีวงษ์ (อาจารย์) นางสาวอพินยา วงษ์เสียงดัง (นักศึกษา ปวช.2/10 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก) นางสาวธัญลักษณ์ ชาลีวันดี (นักศึกษา ปวช.2/10 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก) ตลอดหลักสูตรทำให้นักศึกษาสามารถเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ เรียนรู้วิธี ตรวจสอบ คิด วิเคราะห์ เมื่อเจอสถานการณ์จริง รวมถึงการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากคลาสเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อเสียง และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อช่วยสังคมในการกำจัดข่าวปลอมและภัยจากโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามความร่วมมือ ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญพิธีลงนามความร่วมมือ ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญ
รายละเอียด : พิธีลงนามความร่วมมือ ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรพาณิชยนาวีทั้งเรือสินค้าและเรือสำราญ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้นักศึกษา ได้ทำงานจริงจากสถานที่จริง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำและมีรายได้ให้กับนักศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107