กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอนโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลคาม 2561 งานลูกเสือวิสามัญ ได้ส่งตัวแทนลูกเสือ 8 นาย เข้าอบรมเพื่อเตรียมการเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน ตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมินิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณาจาร์ยบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 4 คนได้แก่ 1.ท่านรองเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา 2.อ.ภาวัต คู่วัจนกุล 3.อ.มลวิภา กัลยาไสย 4.นางสาวสุทธิดา ขุรีดี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดพิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีเครือข่ายอีสานเหนือ โมเดล บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้องประชุม บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55