กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 21/11/2562 นายเฉลิมพลวุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากสมาคมกฏบัตรนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและทำข่าว ในงานประชุม กฎบัตรแห่งชาติ นครสวรรค์ ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดนครสวรรค์นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากสมาคมกฏบัตรนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและทำข่าว ในงานประชุม กฎบัตรแห่งชาติ นครสวรรค์ ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดย นายคณิศร ชาวกล้า นายจงใจ ผิวดำ นายวิศรุต ยอดพุทธ ระดับชั้นปวส. 2 โดยมีอาจารย์ชาญชัย บุตรแก้ว อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากสมาคมกฏบัตรนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและทำข่าว ในงานประชุม กฎบัตรแห่งชาติ นครสวรรค์ ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดนครสวรรค์ จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักข่าวพลเมือง จ.อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี วันที่ 12 พ.ย. 2562 ซึ่งในรุ่นนี้ได้รางวัล best performance ถึง 41 คน ซึ่งหมายถึงนักศึกษาที่มีการฝึกอาชีพยอดเยี่ยมได้รับทุนการศึกษา ในวันที่สำเร็จทั้งหมด 1,460,000 บาท
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด : ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86