กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุปยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุป
รายละเอียด : โครการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (G-TEM)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
รายละเอียด : การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือ โมเดลอีสานเหนือ โมเดล
รายละเอียด : ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธ์ (ไทย-เยอรมัน) วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาเเก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมขอขมาแม่กิจกรรมขอขมาแม่
รายละเอียด : วันเเม่เเห่งชาติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

เปิดศึกความมันส์ Yamaha Moto Challenge 2015เปิดศึกความมันส์ Yamaha Moto Challenge 2015
รายละเอียด : รายการ Yamaha Moto Challenge 2015 ก็ได้เวลาเปิดสนามประลองฝีมือ โดยการชิงชัยนัดเปิดสนามที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครไชยศรี จ.นครปฐม ซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86