กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษา2559กิจกรรมทัศนศึกษา2559
รายละเอียด : 3 - 5 สิงหาคม 2559 อีสานเหนือจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการและการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด est tv ฟุตซอล คับ ครั้งที่ 2การเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด est tv ฟุตซอล คับ ครั้งที่ 2
รายละเอียด : ปิดฉากลงอย่างสวยงาม กับพีธีปิดการเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด "est tv ฟุตซอล คับ " ครั้งที่ 2 โดยมี นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองฝ่ายทวิภาคี มาเป็นประธานปิดการเเข่งขันเเละมอบรางวัล ขอบคุณผู้สนับสนุน 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2.ชมรมอีสานเหนือ ทีวี EST TV 3.ร้าน share 4.บริการหอพัก อ.จันจิรา 5.BK.COM
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด Freshy Esarntechการประกวด Freshy Esarntech
รายละเอียด : บทสรุปของการประกวด Freshy Esarntech วันนี้นะครับ สำหรับทุกคนที่กำลังรอคอย รางวัลดาวอีสานเหนือ ตกเป็นของ E16 นางสาวพรพิมล ชนไฮ สาขาพาณิชย์ รางวัลเดือนอีสานเหนือ ตกเป็นของ นายวีระชัย อินทรสงเคราะห์ สาขาช่างยนต์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ ตกเป็นของ E16 นางสาวนฤมล พิลาเนศ สาขาพาณิชย์ รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีตกเป็นของ E40 นางสาวรัตติยาภรณ์ มโนวัน สาขาการตลาด รางวัลขวัญใจอีสานเหนือ ตกเป็นของ E50 นายวรวุฒิ ดีวิเศษ สาขาการตลาด ได้คะแนน 8,630 คะแนน (Facbook:วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, Chloempol Wuttinanthanisa , ชมรมศิษย์เก่าอีสานเหนือ และดอกไม้ในวันประกวด รางวัล มิส MISS ตกเป็นของ E48 นางสาวพรพิพัฒน์ ไผ่ป้องสาขาบัญชี รางวัล มิสเตอร์ MR. อีสานเหนือโมเดล ตกเป็นของ นายศุภชัย ปะโนรัมย์ E45 สาขาเทคนิคยานยนต์ ปีหน้าฟ้าใหม่..พบกันใหม่กับ Freshy Esarntech 2017 ปีนี้หวังว่าจะทำภารกิจได้ดี เป็นแบบอย่างของรุ่นน้องที่ดีทุกคน Brand Amassador Esarntech Technological College.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือพิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : "ธนาคารออมสิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ส่งเสริมการออมในระดับเยาวชนและการบริหารจัดการทางการเงินในรูปแบบธนาคารโรงเรียน" วันที่( 7 ก.ค. 59) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน พร้อมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสถาบันการศึกษามีความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการออมตั้งแต่ระดับเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้รู้จักระบบบริหารทางการเงินอย่างแท้จริง โดยมีนางสาวสุปรีดี เสนานุช ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้-นาดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีและร่วมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทางธนาคารออมสินได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และทำการฝึกอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย จนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ และให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ โดยมีธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและรับ-ส่งเงินระหว่างวิทยาลัยและธนาคาร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
รายละเอียด : จิตอาสาของชาวอีสานเหนือวันนีี้!! 12 กรกฎาคม 2559 กับการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานเปิดโครงการ นำพลังมวลชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ‪#‎วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ‬# นำโดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนร่วม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ตลอด 3 เดือนของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107