กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออมและการลงทุนแผนกการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออมและการลงทุน
รายละเอียด : แผนกการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออมและการลงทุน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง UDON 2019 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง UDON 2019 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
รายละเอียด : ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง UDON 2019 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาระดับปวส เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "เรื่องความปลอดภัยทางถนน" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักเรียนปวช. 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2นักเรียนปวช. 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107