กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1กิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษากิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดดการสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ณ ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซนทาราอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18
รายละเอียด : พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86