กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานีขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์
รายละเอียด : ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8:30 - 12:00 น. ได้มีการการจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์ โดยมีนายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้ง จัดโดย นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/5 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรีการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี
รายละเอียด : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมโรงสี โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพอาเซียน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมี คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติมามอบของที่ระลึก และมอบหมายและ นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จัดโดย นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/4 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : วันที่ 28 สิงหาคม2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา. ร่วมกับคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เป็นฝ่ายให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้...คณะครูอาจารย์และ ลูกๆอีสานเหนือร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ดังนี้ 1.ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน =77คน/ยูนิต คิดเป็น=30,800ซีซี การบริจาคโลหิตในทุกๆครั้ง จะมีผู้บริจาครายใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในทุกๆครั้งไปและในวันนี้ ก็เช่นกัน 2.ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน=17 คน 3.มืผู้บริจาคดวงตาจำนวน=2คน มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน=2คน ^เลือดขาดเมื่อไหร่ เชิญเข้ามาหาเราได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ^ * ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต *
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หน่วยงานในสังกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรุ้แก่นักเรียนนักศึกษา สาขาช่างยนต์ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107