กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงาน " เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 3 "ขอเชิญร่วมงาน " เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 3 "
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมงาน " เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 3 " เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษา สาขาดนตรี เข้าฝึกสอนที่โรงเรียนมหาไถ่เลยและมหาไถ่ท่าบม จ.เลยนักศึกษา สาขาดนตรี เข้าฝึกสอนที่โรงเรียนมหาไถ่เลยและมหาไถ่ท่าบม จ.เลย
รายละเอียด : วันที่ 22 มกราคม 2562 นักศึกษา สาขาดนตรี เข้าฝึกสอนที่โรงเรียนมหาไถ่เลยและมหาไถ่ท่าบม โดยระยะแรกฝึกช่วงเดือน มค.-กพ.62 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่ พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยมีที่พัก อาหารให้ นศ. และได้รายได้ระหว่างฝึกงานอีกด้วย สาขาดนตรี เพื่อสร้างครูดนตรีโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ต่อเกรียรติ ธาราเสาวรภย์ ครูผู้สอน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำหรับรางวัล ครูสอนดี ในงานวันครู จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23
รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม 2562 ชมรมแดนเซอร์อีสานเหนือร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86