กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส)โครงการ สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส)
รายละเอียด : วันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยฝ่ายกิจกรรมร่วมกับแผนกทักษะชีวิต ได้จัดกิจกรรมอบรม สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมในระดับชั้น ปวช.1 โดยมีพระวิทยากร พระอธิการประชัน อาภัสสโร และ เจ้าอธิการสุขสวัสดิ์ ทีระปัญโญ จากวัดป่าอุ่มจาน ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในครั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมากในการอบรมในครั้งนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์กิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์
รายละเอียด : วันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์ โดยกิจกรรมช่วงได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สภ.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการอบรม โดยได้รับความรู้กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและพิษภัยเมื่อเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและการ ยก1ตัวอย่างกรณีศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมากในการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเข้าบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโนนสวรรค์ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด ศาลา ห้องน้ำ ปลูกป่า และได้ถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.24รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.24
รายละเอียด : วัน 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้นำ นศท. (รด.จิตอาสา) จำนวน 70 นาย บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กวาด ขัดพื้น กำแพงวัด เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ วัดมัชฌมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2"โครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2"
รายละเอียด : วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 แผนกการตลาด จัดทำโครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2" ขึ้นโดยได้เปิดรับบริจาคเงิน ตุ๊กตาและ ขนม จากคณะอาจารย์ ,นักศึกษา, ศิษย์เก่าเพื่อมอบให้กับน้อง ๆ ณ บ้านอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561การถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:30 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมในขบวนแห่ในพิธี แห่เทียนพรรษา ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยขบวนเริ่มแห่จาก อบต.บ้านขาว ไปยัง วัดบ้านโนนสวรรค์(วัดบ้านโนนงาม) ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในขบวนแห่ มีการนำต้นเทียน ซึ่งได้ทำการหล่อที่วิทยาลัยฯ โดยการร่วมกันบริจาคเทียน จากทางคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชาวอีสานเหนือ และยังได้รับการร่วมบริจาคระหว่างขบวนแห่จากประชาชนทั้งสองข้างทางด้วยจำนวนมาก..
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86