กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดนักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปีนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการประชุม ร่วมกับทางคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณารับรองและประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)ภาพบรรยากาศการประชุม ร่วมกับทางคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณารับรองและประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประชุม ร่วมกับทางคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร เป็นประธาน เพื่อพิจารณารับรองและประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศ จำกัด และ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทยการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศ จำกัด และ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศ จำกัด และ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด ก่อนออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม และ วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107