กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรบรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ร่วมรูปภาพกิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช3 และปวส 2 และในมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"
รายละเอียด : ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31
รายละเอียด : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16
รายละเอียด : อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16 ใน Concept อีสานเหนือเกมส์ ลูกอีสานเหนือเหนือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86