กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.
รายละเอียด : กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างยนต์เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเละจังหวัดปราจีนบุรีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างยนต์เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเละจังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างยนต์เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเละจังหวัดปราจีนบุรี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1
รายละเอียด : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107