กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18
รายละเอียด : พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาภาค ระดับปวช. ประจำปีกาคศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลธิชา จิตต์โม้มา (แพน) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับ นาย นที โพธิ์ศรี (แพม) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายในการประกวดเทพบุตรหมี่ขิด ประจำปี 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107