กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้สื่อดิจิตอล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุคใหม่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการอบรมเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้สื่อดิจิตอล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุคใหม่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้สื่อดิจิตอล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุคใหม่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, นายภาคภูมิ ปุผมาส ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี , นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (นายวิเชียร ขาวขำ) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และคุณธรรม จริยธรรม การใช้สื่อดิจิตอลอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานี โดยจัดขึ้นที่ห้องอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ทุนการศึกษา มูลนิธีรู้ทันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2/2560ทุนการศึกษา มูลนิธีรู้ทันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2/2560
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.เจนจิรา ชิยาคะบุตร ปวส 2/6 ที่ได้รับทุนการศึกษา " มูลนิธิรู้ทันชีวิต " ประจำปีการศึกษา 2/2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ทวิภาคี บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ทวิภาคี บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560
รายละเอียด : พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ทวิภาคี บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560 อีสานเหนือคือวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยในความร่วมมือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม " การเขียนResume อย่างไรให้ได้งาน "การอบรม " การเขียนResume อย่างไรให้ได้งาน "
รายละเอียด : การอบรม " การเขียนResume อย่างไรให้ได้งาน " วิทยากร โดย บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ เวลา09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ชมรมวอลเล่ย์บอลเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560ชมรมวอลเล่ย์บอลเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : ชมรมวอลเล่ย์บอลเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86