กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพของนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม ในหัวข้อเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน สุขภาพดีไม่มีขายการจัดสัมมนาวิชาชีพของนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม ในหัวข้อเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน สุขภาพดีไม่มีขาย
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสาขาพาณิชยกรรมดำเนินการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง " เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน สุขภาพดีไม่มีขาย "วิทยากรโดย คุณวิศรุต กาลเขล้า นักวิชา การสาธารณสุขชำนาญการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และ การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ในเวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561 แผนกสาขาการตลาด ณ ห้องประชุม โรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากรโดย คุณ ยศ กิจเวชเจริญ ผู้จัดการบริษัทโตเกียวมารีน สาขาอุดรธานี คุณศรัณย์ธร ปัสสาวงศ์ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส อ.ภิญโญ รักญาติ , อ.สิทธินันท์ สีดาคาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ ๕กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ ๕
รายละเอียด : นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มอบหมายให้ ว่าที่รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธ์รองผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา จำนวน30คน เข้าร่วม กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต ปีที่ ๕ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา. ณ. หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค. 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วม พิธี " หล่อเทียนพรรษา" ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107