กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 7/2561การบริจาคโลหิต 7/2561
รายละเอียด : วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เข้ารับบริจาคโลหิตครั้งที่ ึ7/2561 โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้ คณะครูอาจารย์ ลูกๆอีสานเหนือ ร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ยอดผู้บริจาคโลหิต 138 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562
รายละเอียด : กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียด : วันที่ 24 ธันวาคม 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้ส่งตัวแทนฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งได้ระดมความคิดแนวทาง กิจกรรมต่างๆ การดำเนินการงาน ที่มากมายหลายหลากวิธี ทั้งนี้ทางงานกิจการนักศึกษาจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมใน ครั้งนี้ไปดำเนินงานในวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงต่อไป
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1กิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษากิจกรรมรวมพลคนเลิกเหล้า เดิน. วิ่ง. มินิมาราธอน. ลดเมา เพิ่มสุข. นาข่าผ้าหมีขิดครั้งที่1
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดดการสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ณ ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซนทาราอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107