กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบทวิภาคี รูปแบบอีสานเหนือโมเดล จากบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)การปฐมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบทวิภาคี รูปแบบอีสานเหนือโมเดล จากบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : การปฐมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบทวิภาคี รูปแบบอีสานเหนือโมเดล จากบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษท์ Fujikuraa Electronics(Thailand)พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษท์ Fujikuraa Electronics(Thailand)
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษท์ Fujikuraa Electronics(Thailand)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 1/2561การบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 1/2561
รายละเอียด : การบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 1/2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัท ฟูจิคูระการนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัท ฟูจิคูระ
รายละเอียด : การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัท ฟูจิคูระ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้าการนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้า
รายละเอียด : การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้า
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86