กิจกรรม
กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ ๕

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

งานแถลงข่าว "โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ "

บริษัทโฮมโปรดักชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีให้กับ นักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3

ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง (ท่านจัดหางานจังหวัดอุดรธานี) เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การสัมนาเปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน การบริหารธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบััติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"

การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะ

สัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การสัมมนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน"

การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th