กิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพเหนือบริษัท โฮมโปรดักส์ชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (Home pro)

โครงการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน

การบริจาคโลหิต 2/2562

นิเทศนักศึกษา บริษัท Fujikura Electronic (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)

พิธีลงนามสัญญากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัด และ บริษัทโฮมโปรดักส์ชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน

กิจกรรมสานสัมพันธเฟรชชี่อีสานเหนือ 2019

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

นักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th