กิจกรรม
อบรมขับขี่ปลอดภัย

ผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

การสัมนาวิชาชีพเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส

โครงการ สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส)

กิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.24

โครงการ "ปันสุขเพื่อน้อง ปี 2"

การถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญไปออกรายการ “นโยบาย by ประชาชน” Thai PBS

การจัดสัมมนาวิชาชีพของนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม ในหัวข้อเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน สุขภาพดีไม่มีขาย

โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th