กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

ภาพบรรยากาศการเดินทางรอบ 1 นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา

ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รอบที่ 1

พิธีรับใบผ่านงานของนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่นG-36

นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ ออกเดินทางฝึกอาชีพ 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

พิธีมอบใบประการศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีอำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลการจัดการศึกษาทวิภาคี

พิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาลูกเรือ เรือขนส่งสินค้า รุ่น 2

นิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 25 มกราคม 2544 ครบ 21 ปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ดวงนภา มกรานุกรักษ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอยกย่องเชิดชู ผู้บริหาร ครู ที่มีผลงานดีเด่น ในวันครู ประจำปีนี้ 2565

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) " โครงการอาชีวะเอกชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด " ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ห้องประชุมโรงสีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th