กิจกรรม
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างยนต์เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเละจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน 2/2560

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา

ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

อีสานเหนือศูนย์บริการ สงกรานต์ปลอดภัย

พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับ ปวส. ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล (Freshy)

คณะอาจารย์และนักศึกษาอีสานเหนือ Freshy รุ่นใหม่ บริจาคโลหิต

กิจกรรมสานสัมพันธ์ วันแรก นักศึกษา Freshy อีสานเหนือโมเดล

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล

ภาพบรรยากาศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th