กิจกรรม
บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559

ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 31

อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16

กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2559

รณรงค์ลงประชามติ

กิจกรรมทัศนศึกษา2559

การเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด est tv ฟุตซอล คับ ครั้งที่ 2

การประกวด Freshy Esarntech

พิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันไหว้ครูของนักศึกษาระบบทวิภาคีในวันอาทิตย์

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th