กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอน

การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีน

พิธีกล่าว อาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 32

นิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 31

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ฝึกอาชีพ สำเร็จ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 30

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้องอุดรธานีฮอล์ เซ็นทรัลอุดรธานี

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th