กิจกรรม
การเปิดประชุมสภาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ครั้งที่ 1 และ พิธีแต่งตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปี 2563

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

โครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”

ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี 2563

โครงการ เปิดโลกอาสาพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคม

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติด

การอบรม การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ (สวมหมวก100%)

อีสานเหนือเกษตรพลัส

“การให้เลือด..เท่ากับให้ชีวิต"

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา ศิลปการดนตรี ปวช.2 ด้วยนะครับ กับการสอบ เกรด เพื่อประเมินผลความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นครูสอนดนตรี

กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ปี 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขาการตลาด ช่างยนต์

กิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

พิธีกล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เข้านิเทศทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th