กิจกรรม
การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์​ในโครงการ Toyota Art Champ

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัทชิบะ ซังเกียว

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัท Nisin kiko

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบระยะเวลา 1 ปี จาก บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัด

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32

การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560

งาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 2 "

ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมวิทยาลัยโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ สร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมสาขาช่างยนต์ ณ วัดป่าโนนกุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th