กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี29/01/2563

วันที่ 29/12/62. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือโดย. นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวธนพร ตะนูรักษ์ งานบริจาคโลหิตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 มีนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน46คน โดยประธานในพิธี ผศ.ดร.กฤตฎ์. ชมภูวิเศษ. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย... เวลา 10.00 น.รองอธิการบดีกล่าวเปิดงาน เวลา.10.30.น.มอบใบประกาศเกียรติคุณกับสถาบันที่เข้าร่วมงาน เวลา 11.00 น. ชมการแสดงของทีม Dance จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และการแสดงของทีม Dance. จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เวลา13.00น.ฟังการบรรยายพิเศษสำหรับผู้กู้ยืมกยศ.และการชำระหนี้ กยศ. ประกอบการบริจาคโลหิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th