กิจกรรม
กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

พิธีรับมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงาน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 21

คณะผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมพิธี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกอาชีพ ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทีม ESARN TECH ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม โครงการสิงห์สร้าง สรรค์คนทีวีปี 14

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นิเทศนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เดินทางเข้าเยี่ยมนักศึกษาทีฝึกงานที่ประเทศญีปุ่น

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา

ผอ.อนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากคณะกรรมการกฏบัตรอุดรธานี ที่ได้จัดประกวดโลโก้ (ตราสัญลักษณ์) กฏบัตรเมืองอุดรธานี (MICE & Greenest City)

พิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ SINGHA R-INTERN ปีที่9 เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานี

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th