กิจกรรม




การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี

การบริจาคโลหิต

โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม เรื่อง “มนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” วิทยากรพิเศษ นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภู่เต็ง

พิธีมอบทุนการศึกษาวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

แผนกคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน อิชิตัน ตันแลนด์และ บริษัท WORK POINT จำกัด

แผนกช่างยนต์ทเข้าศึกษาดูงาน เขื่อนศรีนครินทร์ และ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด

แผนกการบัญชีเข้าศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน ตันแลนด์ และโรงงานกษาปณ์

แผนกการตลาด เข้าศึกษาดูงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การออมและการลงทุน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมือง UDON 2019 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

นักเรียนปวช. 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2

นิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด



วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th