กิจกรรม
ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2561

นายจักรกฤษณ์ ภักสงศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมโครงการ singha R-Intern ปีที่ 8

งานเสวนา " เส้นทางพัฒนาเมือง เส้นทางพัฒนากีฬา เส้นทาง Sports City " จังหวัดอุดรธานี

นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ทีมวอลเลย์บอลหญิง อีสานเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาธนาคารโรงเรียน

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ในโครงการ Singha R-Inturn 8 ณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง

กิจกรรมลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต

การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" วิทยายกรโดยคุณพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด)

อีสานเหนือคัพครั้งที 4

“อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 “

อบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA)

การสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" โดย คุณคงรัฐ อิศรพร วิทยากรพิเศษบริษัท Jobtopgun และ Superresume

การสัมมนาในหัวข้อ " กฏหมายที่วัยรุ่นควรรู้ " วิทยากร ทนายนุกูล สิทธิพรหม

E-Commerce BIG BANG

การจัดสัมมนาของนักเรียนพาณิชยกรรม เรื่อง" สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับตาม พรบ.เงินทดแทน"วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th