กิจกรรม
นักศึกษาชมรมลูกทุ่งอีสานเหนือ ,ชมรมแดนซ์เซอร์ และน้องอีสานและน้องเหนือ ร่วมแสดงในงานทุ่งศรีเมือง

การอบรมขับขี่ปลอดภัย ในหัวข้อ"วัยรุ่นยุคใหม่ ขับรถอย่างไร ให้ปลอดภัย และไม่ถูกจับ "โดย คุณเทพฤทธิ์ ศักดิฤทธิ์ (นักวิชาการชำนาญสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี)

ขอแสดงความยินดี กับ หมาย ๒๖ น.ส.นฤมล พิลาเทศ(น้องเมย์)ได้รับตำแหน่ง "ขวัญใจมหาชน" ในการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด

ร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ ให้กับ น.ส.นฤมล พิลาเทศ (น้องเมย์) หมายเลข ๖๘ เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี ๒๕๖๐

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แค่สู้เรียนรู้ชีวิต" โดยคุณฐาปทนี โปร่งรัศมี(รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัทบัณฑิตแนะแนวจำกัด)

โครงการ " รณรงค์สุขภาวะทางเพศและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ "

โครงการอบรมเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้สื่อดิจิตอล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุคใหม่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนการศึกษา มูลนิธีรู้ทันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ทวิภาคี บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560

การอบรม " การเขียนResume อย่างไรให้ได้งาน "

ชมรมวอลเล่ย์บอลเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ บริษัท Honda

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2560

ไมค์ ภิรมย์พรพร้อมคณะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อุดรธานี เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th